אודות ספקום

כרטיס   12V  UPS 

צבד בדיקות חיווט

קופסת מצברים עם שקע מצית 

תצורות ספקי חירום למעליות

מוק-אפ

גלאי אור

בקרת איכות ע"י ראיה ממוחשבת